wayflyer logo

  Wayflyer privacy verklaring

  1. Welkom bij de Wayflyer Privacy verklaring

  1.1 Wayflyer Limited, handelend als "Wayflyer", (inclusief bedrijven die gecontroleerd worden door, of onder gemeenschappelijke controle staan met Wayflyer Limited, gezamenlijk aangeduid als de Wayflyer Groep) respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacy Notice informeert je over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en vertelt je over je privacy rechten en hoe de wet je beschermt.

  Gebruik de verklarende woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in deze Privacymededeling worden gebruikt.

  1.2 Deze Privacy verklaring is bedoeld om je te informeren over hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door gebruik te maken van de websites van Wayflyer (inclusief alle websites van de Wayflyer groep, mobiele applicaties of elke site die door Wayflyer wordt beheerd in samenwerking met een commerciële partner die Wayflyer diensten aanbiedt), inclusief alle gegevens die je verstrekt als onderdeel van onze online sollicitatieprocedure, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of ander marketingmateriaal, door een vraag in te dienen, door gebruik te maken van andere online diensten of door te solliciteren voor een functie bij Wayflyer.

  1.3 Deze Privacy Verklaring moet worden gelezen in samenhang met het beleid en de procedures die Wayflyer hanteert voor de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  1.4 Wayflyer is niet alleen gebonden aan de letter van de wet, maar ook aan de geest van de wet en hecht veel belang aan de correcte, wettige en eerlijke behandeling van alle persoonlijke gegevens en aan het respecteren van de wettelijke rechten, privacy en vertrouwen van alle personen met wie zij te maken heeft.

  1.5 De websites van Wayflyer en de diensten van Wayflyer zijn niet bedoeld voor consumenten.

  1.6 Het is belangrijk dat u deze Privacykennisgeving leest samen met elke andere Privacykennisgeving of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze Privacykennisgeving is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

  2. Onze rol als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

  2.1 Deze Privacy verklaring is opgesteld namens Wayflyer Ltd, handelend onder de naam "Wayflyer", met het hoofdkantoor in One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01X9R7, Ierland. Ons bedrijfsregistratienummer is 602786. Wayflyer Limited, handelend onder de naam "Wayflyer", is de verantwoordelijke voor de doeleinden van deze Privacy Notice en voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld door leden van de Wayflyer Group.

  2.2 Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@wayflyer.com.

  2.3 U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij willen echter graag de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u zich tot een toezichthoudende autoriteit wendt.

  2.4 Links van derden: Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

  3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  3.1. Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan iedere informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder. Wayflyer levert business to business diensten. Om deze diensten te kunnen leveren, en om te kunnen communiceren met onze zakelijke klanten, hebben we informatie nodig over werknemers, directeuren en andere functionarissen van deze bedrijven. We verwerken ook gegevens van individuen die interactie hebben met Wayflyer, hetzij door direct contact met ons, via de websites van Wayflyer of via social media.

  3.2 Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

  1. Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, titel en geboortedatum.
  2. Contactgegevens zijn onder meer factuuradres, e-mailadres en telefoonnummers.
  3. Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
  4. Toegangsgegevens omvatten gebruikersnaam, login en wachtwoordgegevens voor uw Bankrekening, Kaartverwerkersrekening en andere diensten van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, Adwords, Facebook, Google Analytics, Shopify, Stripe en andere accounts die van tijd tot tijd vereist kunnen zijn), door u aan ons verstrekt als onderdeel van het Online Aanvraagproces.
  5. Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details over diensten die u bij ons hebt gekocht.
  6. Technische gegevens omvatten het internet protocol (IP) adres, je inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, pagina's die je bezoekt voor, tijdens en na het gebruik van de Wayflyer websites en de Wayflyer diensten, informatie over hoe je de Wayflyer websites of Wayflyer diensten gebruikt, inclusief de links waarop je klikt en informatie over hoe je omgaat met de Wayflyer websites of de Wayflyer diensten (inclusief de frequentie en duur van je activiteiten) en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Wayflyer websites.
  7. Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen van diensten of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
  8. Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u de websites van Wayflyer gebruikt.
  9. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.
  10. Aanwervingsgegevens: wanneer u in aanmerking komt voor een functie bij Wayflyer, worden cv-gegevens verwerkt.
  11. Records van gesprekken met onze klantenserviceteams, inclusief gespreksopnames, wanneer u opmerkingen en meningen met ons deelt, ons vragen stelt of een klacht indient, inclusief wanneer u ons belt, houden we dit bij. Dit omvat wanneer u ons e-mails of brieven stuurt, ons ondersteuningsteam belt of contact met ons opneemt via sociale media.

  Om u als nieuwe klant te registreren

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Geprofileerd.
  d. Marketing en communicatie

  Uitvoering van een contract met u

  Om het online aanvraagproces (OAP) uit te voeren:(a) Registratie-informatie te verkrijgen(b) met u te communiceren

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Financieel
  d. Toegang
  e. Transactie
  f. Profiel
  g. Gespreksverslagen

  Uitvoering van een contract met u

  Om de MCA-overeenkomst te voltooien en te beheren na de succesvolle voltooiing van de OAP: a. het verkrijgen van alle verdere registratie-informatie b. communicatie met u

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Financieel
  d. Toegang
  e. Transactie
  f. Profiel
  g. Technisch
  h. Besprekingsverslagen

  Uitvoering van een contract met u

  Om onze relatie met u te beheren, onder meer: a. u in kennis te stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of Privacyverklaring b. u te vragen deel te nemen aan een enquête of deze in te vullen

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Geprofileerd.
  d. Marketing en communicatie
  e. Verslagen van discussies

  a. Uitvoering van een contract met u
  b. Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  c. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze diensten gebruiken om ons aanbod te ontwikkelen).

  Om ons bedrijf en onze websites te beheren en te beschermen (met inbegrip van aanwerving, invordering van schulden, probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Toegang
  d. Technisch
  e. Profiel
  f. Gebruik
  g. Aanwerving
  h. Financieel

  a. Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  b. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

  Interne en statutaire audits en het naleven van verplichtingen die door regelgevende instanties worden opgelegd

  Alle bovenstaande soorten gegevens, afhankelijk van de audit

  Naleving van wettelijke verplichting

  Naleving van de voorschriften inzake het witwassen van geld en de opsporing van fraude, corruptie en omkoping

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Financieel
  d. Transactie
  e. Profiel

  Naleving van wettelijke verplichting

  Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren op onze website, websites van derden en socialemediakanalen, en om de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten of te begrijpen.

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Transactie
  d. Technisch
  e. Profiel
  f. Gebruik
  g. Marketing en communicatie

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)

  Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, aanbiedingen, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

  a. Technisch
  b. Gebruik

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klanttypes te definiëren voor onze verschillende aanbiedingen, om onze website up-to-date en relevant te houden, om interesse en betrokkenheid in de Wayflyer diensten te meten (inclusief het analyseren van jouw gebruik van de Wayflyer diensten), om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren).

  Om u suggesties en aanbevelingen te doen over aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.

  a. Identiteit
  b. Contact
  c. Technisch
  d. Profiel
  e. Gebruik
  f. Marketing en communicatie
  g. Besprekingsverslagen

  Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten en diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).

  4.1 Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke website of Servicefunctie. Indien wij echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  4.2 Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens).

  4.3 Wij gebruiken Stripe voor de verificatie van identiteitsdocumenten. Stripe verzamelt afbeeldingen van identiteitsdocumenten, evenals geavanceerde fraudesignalen en informatie over de apparaten die verbinding maken met zijn diensten, als een onafhankelijke gegevensbeheerder. Stripe deelt deze informatie met ons en gebruikt deze informatie ook om de diensten die zij levert te exploiteren en te verbeteren, met inbegrip van fraudedetectie. U kunt er ook voor kiezen om Stripe toe te staan uw gegevens te gebruiken om de biometrische verificatietechnologie van Stripe te verbeteren. U kunt meer te weten komen over Stripe en haar Privacybeleid lezen op https://stripe.com/privacy.

  4.4 Wij kunnen, als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de anti-witwaswetgeving, informatie verlangen met betrekking tot strafregisters, sancties of embargo's.

  4.5 Als u verzuimt persoonsgegevens te verstrekken. Indien wij persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of op grond van een contract dat wij met u hebben en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt verzocht, zijn wij mogelijk niet in staat het contract uit te voeren dat wij met u hebben of trachten aan te gaan (bijvoorbeeld onvoldoende Registratiegegevens). In een dergelijk geval kan het zijn dat wij een Online Aanvraagprocedure moeten annuleren, maar wij zullen u daarvan op de hoogte stellen als dat gebeurt.

  5. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

  Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

  a. Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat

  1. maak een account aan;
  2. deelnemen aan de online sollicitatieprocedure;
  3. abonneer u op onze publicaties;
  4. te vragen dat u marketingmateriaal wordt toegezonden;
  5. meedoen aan een promotie of enquête;
  6. solliciteer naar een job in Wayflyer;
  7. geef ons wat feedback; of
  8. een vraag stellen via het Contactformulier.

  b. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met een website van Wayflyer kunnen wij automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsehandelingen en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies (in overeenstemming met ons Cookiebeleid), serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies.

  c. Derden of openbare bronnen. Wij kunnen contact-, financiële en transactiegegevens ontvangen van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Realex of Stripe, andere aanbieders van analyses, openbare registers of openbare sociale mediasites zoals LinkedIn en tools voor het genereren van contacten zoals Apollo, Cognism, Lusha, RocketReach, SignalHire, ZoomInfo en Adapt.

  6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

  6.1 Wettelijke basis. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dat toestaat. In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

  1. Wij hebben het nodig om de overeenkomst die wij met u gaan sluiten of hebben gesloten, uit te voeren;
  2. Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten wegen niet zwaarder dan deze belangen;
  3. Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

  In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, anders dan in verband met het verzenden van bepaalde marketingcommunicatie naar u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com.

  6.2 Marketingcommunicatie van ons

  Wij kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische, Profiel- en Gebruiksgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

  6.3 Uitschrijven

  Wij bieden u keuzes met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. U kunt ons of eerder gemachtigde derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com.

  6.4 Cookies

  U kunt uw browser of uw cookievoorkeurencentrum zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiesbeleid.

  6.5 Verandering van doel

  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen via privacy@wayflyer.com.

  Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen.

  Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, als dit wettelijk is vereist of toegestaan.

  7. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

  7.1 Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden genoemd:

  1. Interne derden zoals vermeld in de verklarende woordenlijst
  2. Externe derden zoals vermeld in de verklarende woordenlijst

  7.2 Derden in de loop van een overname, fusie, investering in aandelen, of soortgelijke zakelijke transactie; en

  7.3 Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren; ook kunnen wij trachten andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren; als er een verandering optreedt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaars of de nieuw overgenomen bedrijven uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als in deze Privacykennisgeving is uiteengezet.

  Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  8. Internationale doorgifte van gegevens

  Wanneer wij uw persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte ("EER") doorgeven, zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door gebruik te maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de Europese Unie (bekend als de standaardcontractbepalingen).

  9. Gegevensbeveiliging

  9.1 Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk worden gemaakt, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

  9.2 Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthoudende autoriteit of andere regelgevende instanties op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

  10. Bewaring van gegevens

  10.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld en in overeenstemming met ons interne beleid inzake gegevensbewaring, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

  10.2 Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

  10.3 Volgens de wet moeten wij basisinformatie over onze klanten (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende zeven jaar nadat zij geen klant meer zijn, bewaren voor fiscale en andere wettelijke doeleinden.

  10.4 In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie hieronder voor meer informatie.

  10.5 In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

  11.1 Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u:

  1. Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "Data Subject Access Request"). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en nagaan of wij die gegevens rechtmatig verwerken.
  2. Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u hebben, laten corrigeren, al kan het zijn dat wij de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.
  3. Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij wijzen u er echter op dat wij niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
  4. Bezwaarmaken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u van mening bent dat dit uw fundamentele rechten en vrijheden schaadt. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij een dwingende legitieme grond hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden.
  5. Verzoek tot beperking van de verwerking: van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (i) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (ii) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (iii) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (iv) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme gronden hebben om ze te gebruiken.
  6. Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
  7. De toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons op de toestemming baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat wij u bepaalde aanbiedingen niet kunnen doen. Wij zullen u op het moment dat u uw toestemming intrekt, laten weten of dit het geval is.

  11.2 Indien u één van de hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@wayflyer.com.

  11.3 U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

  11.4 Het kan nodig zijn dat wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

  11.5 Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

  12. Woordenlijst

  12.1 Wettelijke basis

  1. 'Gegevensbeschermingswetgeving' betekent alle toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving die van tijd tot tijd van kracht is, met inbegrip van, zonder beperking en indien van toepassing, (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EURegulering 2016/679) ("GDPR"); (ii) de GDPR zoals deze deel uitmaakt van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens sectie 3 van de European Union (Withdrawal)Act 2018 en de UK Data Protection Act 2018; (ii) de EU Privacy & Electronic Communications Directive 2002/58/EG; (iv) de California Consumer Privacy Act van 2018, alle nationale uitvoeringswetgeving en alle toepasselijke bindende richtsnoeren en praktijkcodes die door een toezichthoudende autoriteit of andere relevante regelgevende instantie zijn uitgevaardigd.'
  2. Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (een "betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  3. 'Legitiem belang' betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u het beste aanbod en de beste en meest veilige ervaring te bieden; wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen; wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins bij wet verplicht of toegestaan zijn); u kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen via privacy@wayflyer.com
  4. Uitvoering van een overeenkomst": het verwerken van uw gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.
  5. "Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting" betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

  12.2 Derden

  1. Interne Derden; andere bedrijven binnen de Wayflyer Groep die IT- en systeemadministratiediensten en marketingdiensten leveren aan de Wayflyer Groep.

  b. Externe derden

  1. dienstverleners, zakenpartners en agentschappen die worden ingeschakeld om de in deze Privacymededeling beschreven diensten te verlenen, steeds binnen de voorwaarden van een passende overeenkomst tussen ons;
  2. professionele adviseurs die optreden als verwerkers of verantwoordelijken voor de verwerking, met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen; en
  3. de Revenue Commissioners in Ierland, regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als in Ierland gevestigde verwerkers of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.

  13. Wijzigingen in de privacyverklaring

  We behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we deze publiceren en op deze pagina de nieuwe ingangsdatum van de Privacyverklaring vermelden. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn.

  Ingangsdatum 6 december 2023